KV asfalt

Vi er 5 mann ute på asfaltlegging som har flere års erfaring i faget.

 

Nøkkelpersoner er leder Kjetil Villa med bakgrunn fra Hesselberg og Veidekke,

 

Odd Arne Flaten har godt 15 års erfaring innenfor asfaltlegging, da med valsing som hovedoppgave.

 

Jostein Synslien står for maskinkjøring og sammen med Odd Arne har de også ansvar for vedlikehold og rep.

Vi har i de siste år utført mange jobber for entrepenører og kommuner. Referanser oppgis på forespørsel.

s3